วิสัยทัศน์และการพัฒนาเทศบาลสระขุด "สระขุด การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีสุข"
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระขุด 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
     
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนเทศบาลตำบลสระขุด วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ...
 ประชุมประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสระขุด วันที่ 10 มีนาคม 2560 ...
ประชุมประชาคมตำบลสระขุดประจำเดือนมีนาคม 2560 และ พิธีประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระขุดและอนุกรรมการ LTC ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าวการชำระภาษี ประจำปี 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางเคพซีล บ้านหนองกัว หมู่ที่ ...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางเคพซีล บ้านทนงรัตน์ หมู่ที่...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองที ประจำปี พ.ศ.2561-2564...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ป...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาสอบราคาซื้อรถยน...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกล...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2560 (ตา...     จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2560 (ตา...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2560 งบเงิน...     จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาสเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเหลี่ยม คสล.ฝายยรรยง หมู่
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คลส.บ้านอ้อ หมู่ 2 2560
   ประกาศเทศบ่ลตำบลสระขุด เพื่อเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสรา้งจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านอ้อ หมู่ที่ 2-ศาลปู่
   ประก่าศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแพสถานีสูบน้ำด้วยไ
   ประกาศการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2560 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง มิใช่งานก่อสร้าง
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง(สำนักงานหลังใหม่) จำนวน 7 เครื่อง
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง(สำนักงานหลังใหม่) จำนวน 7 เครื่อง  

การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11 (สี่แยกบ้านนางสุบิน-โรวเรียน)
การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11 (สี่แยกบ้านนางสุบิน-โรวเรียน)  
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.87.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 572,500


 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923  Fax : -
Email : prajit_salinda@outlook.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.