วิสัยทัศน์และการพัฒนาเทศบาลสระขุด "สระขุด การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีสุข"
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่อง การทำบุญถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     
ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๙ 
     
ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสระขุด 4 ปี 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ...
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สาธารณะประโยชน์ แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (การแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชในแหล ...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันท์ ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันพุธ ที่ ๑๒ เด ...
 กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันศุกร์  ที่ ๗  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชือ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็น...     จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศการใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1...     จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ประกาศเรื่องเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน...     จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำปี 2560 เดือน กรกฎาคม 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โ...     จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง
อบต.อาโพน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส...     จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560...     จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560...     จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โ...     จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศเทศบาลตำลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคามิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแยกส่วน
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางมิใช่งานก่อสร้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ประ
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง มิใช่งานก่อสร้าง
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านท่าลาด หมู่ 3
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านแดง่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางที่ 1)
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ รางระบายน้ำ ม.7
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ รางระบายน้ำ ม.5
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.9
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.6
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.4
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.3
   ตารางแสดงเงินงบประมาณ ถนน คสล. ม.1
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่องผลการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 8 เส้นทางที่ 2
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง(สำนักงานหลังใหม่) จำนวน 7 เครื่อง
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง(สำนักงานหลังใหม่) จำนวน 7 เครื่อง  

การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11 (สี่แยกบ้านนางสุบิน-โรวเรียน)
การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11 (สี่แยกบ้านนางสุบิน-โรวเรียน)  
สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.156.37.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 597,440


 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923  Fax : -
Email : prajit_salinda@outlook.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.