วิสัยทัศน์และการพัฒนาเทศบาลสระขุด "สระขุด การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีสุข"
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๙ 
     
ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสระขุด 4 ปี 
     
ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 การประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ วันศุกร์ที่ ๙ เดื ...
การดำเนินงานกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และประกวดรถบุปผชาติขยะ ภายใต้โครงการ สุรินทร์เมือง clean and Green ประจำป ...
 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนเทศบาลตำบลสระขุด วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ...
 ประชุมประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสระขุด วันที่ 10 มีนาคม 2560 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประชุมแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ อบต.อาโพน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ตาม พรบ.จัดตั้ง อบต.มาตรา 58/5 ...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค การบริหารสวนตำบลอาโพน เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ก...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถน...     จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โคร...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปรองดอง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไพล...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง มิใช่งานก่อสร้าง
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาสเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเหลี่ยม คสล.ฝายยรรยง หมู่
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คลส.บ้านอ้อ หมู่ 2 2560
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศเทศบ่ลตำบลสระขุด เพื่อเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสรา้งจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านอ้อ หมู่ที่ 2-ศาลปู่
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง(สำนักงานหลังใหม่) จำนวน 7 เครื่อง
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง(สำนักงานหลังใหม่) จำนวน 7 เครื่อง  

การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11 (สี่แยกบ้านนางสุบิน-โรวเรียน)
การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11 (สี่แยกบ้านนางสุบิน-โรวเรียน)  
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.154.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 582,322


 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923  Fax : -
Email : prajit_salinda@outlook.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.