วิสัยทัศน์และการพัฒนาเทศบาลสระขุด "สระขุด การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีสุข"
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระขุด 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
     
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนเทศบาลตำบลสระขุด วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ...
 ประชุมประชาคมจัดทำแผนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสระขุด วันที่ 10 มีนาคม 2560 ...
ประชุมประชาคมตำบลสระขุดประจำเดือนมีนาคม 2560 และ พิธีประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ...
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระขุดและอนุกรรมการ LTC ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลางรถยนต์ส่วนกลาง...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามประกาศ...     จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถน...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงถน...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคางานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โค...     จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคางานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โค...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคางานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โค...     จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มาขอรับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงรา...     จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศการเปืดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตบ้านตลิ่งชัน หมู่ 7
   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสระขุด
   การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง ม.9 (บ้านสำโรง - วัด)
   การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต บ้านดงสำราญ ม.11
   การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านม่วงน้อย หมู่ 3 (บ้านนายแสวง-วัด) ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง(สำนักงานหลังใหม่) จำนวน 7 เครื่อง
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง(สำนักงานหลังใหม่) จำนวน 7 เครื่อง  

การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11 (สี่แยกบ้านนางสุบิน-โรวเรียน)
การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 11 (สี่แยกบ้านนางสุบิน-โรวเรียน)  
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 เมษายน 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.42.99
คุณเข้าชมลำดับที่ 563,887


 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923  Fax : -
Email : prajit_salinda@outlook.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.